Kelas 12 Kompetensi Keahlian NKPI

Produk Kreatif & Kwu kelas 12 NKPI
Ilmu Pelayaran Datar kelas 12 NKPI
Perencanaan Pelayaran kelas 12 NKPI
Kompas Magnet & Kompas Gasing kelas 12 NKPI
Bahan & Alat Tangkap kelas 12 NKPI
Navigasi Radar & Elektronik kelas 12 NKPI
Komunikasi kelas 12 NKPI